EMC Training

Informatie over onze EMC Training

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over de actueel aangeboden EMC trainingen, georganiseerd door Raditeq. De Titels met datum zijn:

 • Module 0 : Praktische aanpak CE Markering – 2025
 • Module 1 : Testen en Meetmethoden voor EMC-Richtlijn – 2025
 • Module 2 : EMC Optimalisatie voor Ontwerpers, Installateurs en Beheerders – 2025
 • Module 3 : EMC-optimalisatie voor Elektronica ontwerpers – 2025
 • Module 7: EMC Praktijk dag (Demonstraties) – 2025

Uitgebreide informatie over de modules is te vinden op onderaan deze pagina

Dit jaar zijn er nog trainingen in het Engels – Klik deze link voor meer info

Offertes kunnen aangevraagd worden door te mailen naar sales@raditeq.com. Of bevestig en bestel meteen via het inschrijf formulier.

let op! Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan!

Pricing van EMC Training

Prijs per Module & per persoon
900
 • 2 Modules = 5% korting
 • 3 modules = 10% korting
 • 4 modules = 15% korting
 • 5 modules = 20% korting

Voor meer informatie over de modules scroll naar beneden! 

Schrijf je nu in voor de EMC training!

Cursusinhoud module 0: Praktische aanpak CE markering

 1. Inleiding tot CE-markering:
  1. Definitie en doel van CE-markering
  2. Wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van ontwikkelaars
 2. Relevante richtlijnen en wetgeving:
  1. Overzicht van de belangrijkste richtlijnen en wetgeving met betrekking tot elektrische apparatuur en installaties
  2. Analyse van de inhoud en vereisten van deze richtlijnen
 3. Conformiteitsbeoordelingsprocedures:
  1. Uitleg van de verschillende conformiteitsbeoordelingsprocedures die moeten worden gevolgd
  2. Praktische tips voor het succesvol doorlopen van deze procedures
 4. Technische documentatie:
  1. Vereisten voor het opstellen van technische documentatie
  2. Praktische richtlijnen voor het samenstellen van een technisch dossier
 5. Etikettering en documentatie:
  1. Informatie over het correct aanbrengen van CE-markering op producten
  2. Eisen voor de bijbehorende documentatie en verklaringen
 6. Praktijkvoorbeelden en cases:
  1. Analyse van real-life situaties om de toepassing van de theoretische concepten te illustreren
  2. Bespreking van uitdagingen en oplossingen in verschillende scenario’s

Deze cursus is bedoeld voor ontwikkelaars van elektrische apparatuur en installaties die willen begrijpen hoe ze aan de wettelijke vereisten van CE-markering kunnen voldoen. Na afronding van de cursus zullen de deelnemers een grondig inzicht hebben in de juridische aspecten van CE-markering en de onderliggende richtlijnen, en zullen ze praktische kennis hebben om deze concepten effectief toe te passen.

Cursusinhoud module 1: Testen en Meetmethoden voor de EMC-richtlijn

Deze cursus biedt een diepgaande analyse van de vereiste testen en meetmethoden voor de EMC-richtlijn. Speciale aandacht wordt besteed aan de “need to knows” van de gebruikte meetapparatuur en meetopstellingen. Bij elke test wordt uitgebreide uitleg gegeven over het doel van de test en welk fenomeen wordt gesimuleerd. Bovendien wordt toegelicht welke gevolgen de verschillende tests kunnen hebben op de elektronica.

Inhoud van de cursus:

 1. Introductie tot EMC-testen:
  1. Overzicht van de EMC-richtlijn en de belangrijkste vereisten
  2. Belang van testen en meetmethoden voor EMC-compliance
 2. Testapparatuur en meetopstellingen:
  1. Inzicht in de essentiële meetapparatuur en hun functies
  2. Uitleg over de juiste opstelling van meetapparatuur voor nauwkeurige metingen
 3. Geleide emissie- en immuniteitstesten:
  1. Gedetailleerde uitleg van testmethoden voor geleide emissie en immuniteit
  2. Praktische demonstraties van meettechnieken en -procedures
 4. Stralingsuitstralingstesten:
  1. Analyse van testmethoden voor stralingsuitstraling
  2. Uitleg over het meten en beperken van elektromagnetische velden
 5. Fenomenen en gevolgen:
  1. Bespreking van verschillende fenomenen die tijdens EMC-testen worden gesimuleerd
  2. Uitleg over de mogelijke gevolgen van EMC-problemen op elektronische apparatuur
 6. Praktijkvoorbeelden en casestudy’s:
  1. Toepassing van de theoretische concepten op real-life situaties
  2. Bespreking van uitdagingen en oplossingen bij EMC-testen

Deze cursus is ontworpen voor professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling en certificering van elektronische apparatuur. Na afronding van de cursus zullen de deelnemers een grondig begrip hebben van de vereiste testen en meetmethoden voor de EMC-richtlijn. Ze zullen vertrouwd zijn met de gebruikte meetapparatuur en meetopstellingen, en in staat zijn om de gevolgen van verschillende EMC-tests op elektronica te begrijpen en te beoordelen.

Cursusinhoud module 2: EMC-Optimalisatie voor Ontwerpers, Installateurs en Beheerders

Deze training is specifiek ontworpen voor ontwerpers, installateurs en beheerders van systemen en installaties die willen leren hoe ze effectieve EMC-maatregelen kunnen implementeren. De training behandelt de volgende onderwerpen:

 1. EMC problemen in installaties:
  1. Koppelwegen tussen stoorbron en slachtoffer
  2. Het lokaliseren van de bron
 2. Aardingsmethoden en gevolgen van aardlussen:
  1. Uitleg over verschillende aardingsmethoden en hun toepassingen
  2. Begrip van de mogelijke gevolgen van aardlussen en hoe deze te voorkomen
 3. Hoogfrequent afscherming:
  1. Inzicht in de principes van hoogfrequent afscherming
 4. Bliksembeveiliging en EMC-effecten:
  1. Belang van bliksembeveiliging bij EMC-optimalisatie
  2. Analyse van de mogelijke EMC-effecten van bliksemontladingen en hoe deze te beheersen
 5. Filtering:
  1. Uitleg over het gebruik van filters voor EMC-verbetering
  2. Selectie en toepassing van geschikte filters voor verschillende situaties
  3. Montage van filters
 6. Afgeschermde kabels:
  1. Begrip van het belang van afgeschermde kabels in EMC-gevoelige omgevingen
  2. Uitleg over de keuze tussen eenzijdig en tweezijdig afmonteren van afscherming
  3. Inzicht in de juiste installatie en routing van afgeschermde kabels
 7. Optimale indeling van installatiekasten:
  1. Principes voor de optimale indeling van installatiekasten met betrekking tot EMC
  2. Uitleg over het minimaliseren van elektromagnetische interferentie tussen componenten

Tijdens de training zullen praktische voorbeelden en casestudy’s worden gebruikt om de toepassing van de theoretische concepten te illustreren. De deelnemers zullen inzicht krijgen in de belangrijkste EMC-maatregelen en technieken die relevant zijn voor hun rol als ontwerpers, installateurs of beheerders. Na afronding van de training zullen ze in staat zijn om effectieve EMC-optimalisatie toe te passen in hun systemen en installaties, met een betere beheersing van elektromagnetische interferentie en verbeterde prestaties van het systeem.

Cursusinhoud module 3: EMC-optimalisatie voor Elektronicaontwerpers

Deze opleiding is specifiek gericht op elektronicaontwerpers die hun kennis willen uitbreiden op het gebied van EMC-optimalisatie. De training behandelt verschillende onderwerpen die relevant zijn voor het ontwerpen van elektronica met minimale elektromagnetische interferentie. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Oorzaken van EMC-storingen:
  1. Frequentie spectrum en type stoorbronnen
  2. RF-detectie en de impact op EMC
  3. DC-offsetverschuiving en de gevolgen voor elektromagnetische interferentie
  4. Demodulatie en AM-detectie als bronnen van EMC-storingen
 2. Gebruik van referentievlakken:
  1. Do’s en don’ts bij het ontwerp van referentievlakken voor EMC-optimalisatie
  2. Effectieve methoden voor het verminderen van impedantie en het minimaliseren van storingen
 3. Indeling van de printplaat:
  1. Principes voor het optimaliseren van de indeling van de printplaat met betrekking tot EMC
  2. Routingtechnieken om de kansen op elektromagnetische interferentie te verminderen
 4. Filteren op de PCB:
  1. Inzicht in de toepassing van filters op de printplaat voor EMC-beheersing
  2. Selectie en implementatie van geschikte filters voor specifieke toepassingen
  3. Afgeschermde kabels

Tijdens de training zullen praktische voorbeelden en casestudy’s worden gebruikt om de toepassing van de theoretische concepten te illustreren. De deelnemers zullen een diepgaand begrip ontwikkelen van de belangrijkste EMC-maatregelen en technieken die relevant zijn voor hun rol als elektronicaontwerpers. Na afronding van de training zullen ze in staat zijn om effectieve EMC-optimalisatie toe te passen in hun ontwerpen, met een verbeterde beheersing van elektromagnetische interferentie en betere prestaties van het elektronische systeem.

Cursusinhoud module 7: EMC praktijk dag

Tijdens de EMC praktijk dag worden diverse EMC-fenomenen gedemonstreerd aan de hand van praktische opstellingen. De cursisten krijgen de mogelijkheid om zelfstandig metingen en tests uit te voeren en EMC-problemen in de praktijk op te lossen. Tijdens deze dag worden zowel aardings- en afschermingseffecten als problemen op PCB-niveau behandeld.

De praktijk dag omvat de volgende activiteiten:

 1. Demonstraties van EMC-fenomenen:
  1. Praktische opstellingen om verschillende EMC-fenomenen te illustreren
  2. Observatie van elektromagnetische interferentie en de effecten ervan op elektronica
 2. Zelfstandige metingen en testen:
  1. De cursisten krijgen de kans om metingen uit te voeren met behulp van EMC meetapparatuur
  2. Uitvoeren van tests om EMC-problemen te identificeren en te kwantificeren
 3. Probleemoplossing in de praktijk:
  1. Begeleiding bij het oplossen van EMC-problemen met behulp van praktische scenario’s
  2. Het toepassen van geleerde concepten om interferentie te verminderen en EMC-compliance te bereiken
 4. Aardings- en afschermingseffecten:
  1. Praktische demonstraties van de effecten van aarding en afscherming
 5. PCB-niveau problemen:
  1. Identificatie en oplossing van EMC-problemen die specifiek zijn voor printplaten
  2. Praktische tips voor het minimaliseren van storingen op PCB-niveau

Tijdens de praktijk dag hebben de cursisten de mogelijkheid om hands-on ervaring op te doen en de geleerde theorie in de praktijk toe te passen. Ze zullen leren hoe ze metingen kunnen uitvoeren, problemen kunnen analyseren en effectieve oplossingen kunnen implementeren. Na deze dag zullen de cursisten een beter begrip hebben van de praktische aspecten van EMC en zullen ze in staat zijn om met vertrouwen EMC-problemen aan te pakken in hun eigen projecten en ontwerpen.