MTO - 2023

MTO 2023

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2023

Vul het aangeleverde wachtwoord in.

Password:

Beste medewerker,

Fijn dat je meedoet aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek!

Het invullen van het formulier werkt als volgt:

Vul het rondje in die het meest overeenkomt met jouw mening. Hierbij geldt:

 

12345
OOOOO

 

  1. Volledig mee oneens
  2. Gedeeltelijk mee oneens
  3. Neutraal
  4. Gedeeltelijk eens
  5. Volledig mee eens

 

Definities:

Directie: PADY, INDY, REDY, CAWI

Management: PADY, JORO, EDHO

Zijn er zaken die niet aan bod komen in de vragenlijst en/of wil je graag een toelichting geven?

Dan kun je jouw behoefte, tips of opmerkingen kwijt via het toelichtingenveld.

Alvast bedankt voor je medewerking!

MTO Code
Vul hier de unieke MTO code in

MTO Code*

MTO Code*

De organisatie en de directie

Ik ben tevreden over de organisatie waarvoor ik werk*

Ik ben tevreden over de organisatie waarvoor ik werk*

Ik ben trots op het bedrijf waar ik voor werk*

Ik ben trots op het bedrijf waar ik voor werk*

Ik heb vertrouwen in de organisatie waarvoor ik werk*

Ik heb vertrouwen in de organisatie waarvoor ik werk*

Ik voel me thuis op mijn werk*

Ik voel me thuis op mijn werk*

Er heerst een prettige werksfeer*

Er heerst een prettige werksfeer*

De doelstellingen van de organisatie zijn duidelijk*

De doelstellingen van de organisatie zijn duidelijk*

Ik heb vertrouwen in het bedrijfsmatige beleid van de directie*

Ik heb vertrouwen in het bedrijfsmatige beleid van de directie*

Binnen de organisatie wordt op een transparante wijze gecommuniceerd*

Binnen de organisatie wordt op een transparante wijze gecommuniceerd*

Ik voel mij medeverantwoordelijk voor het succes van de organisatie*

Ik voel mij medeverantwoordelijk voor het succes van de organisatie*

Ik voel mij betrokken bij het succes van de organisatie*

Ik voel mij betrokken bij het succes van de organisatie*

Ik heb vertrouwen in de directie van de organisatie*

Ik heb vertrouwen in de directie van de organisatie*

De directie kijkt goed vooruit*

De directie kijkt goed vooruit*

De organisatie organiseert voldoende activiteiten (PV)*

De organisatie organiseert voldoende activiteiten (PV)*

Als ik suggesties of ideeën heb over de organisatie kan ik deze input geven*

Als ik suggesties of ideeën heb over de organisatie kan ik deze input geven*

Mijn mening wordt door de directie meegenomen in haar beslissingen*

Mijn mening wordt door de directie meegenomen in haar beslissingen*

Ik word respectvol behandeld*

Ik word respectvol behandeld*

De directie heeft altijd oor voor mijn problemen*

De directie heeft altijd oor voor mijn problemen*

De directie is geïnteresseerd in mijn werkzaamheden*

De directie is geïnteresseerd in mijn werkzaamheden*

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Mijn manager en collega’s

De samenwerking met mijn collega’s is goed*

De samenwerking met mijn collega’s is goed*

Ik kan rekenen op hulp en medewerking van mijn collega's*

Ik kan rekenen op hulp en medewerking van mijn collega's*

Mijn collega’s kunnen rekenen op hulp en medewerking van mij*

Mijn collega’s kunnen rekenen op hulp en medewerking van mij*

Ik kan rekenen op waardering van mijn collega's*

Ik kan rekenen op waardering van mijn collega's*

Ik heb waardering voor mijn collega’s*

Ik heb waardering voor mijn collega’s*

Ik word door mijn collega's gemotiveerd*

Ik word door mijn collega's gemotiveerd*

Ik heb vertrouwen in de mensen met wie ik samenwerk*

Ik heb vertrouwen in de mensen met wie ik samenwerk*

Ik heb vertrouwen in mijn manager*

Ik heb vertrouwen in mijn manager*

Ik heb het gevoel dat mijn manager vertrouwen in mij stelt*

Ik heb het gevoel dat mijn manager vertrouwen in mij stelt*

Ik kan rekenen op hulp en medewerking van mijn manager*

Ik kan rekenen op hulp en medewerking van mijn manager*

Ik kan rekenen op waardering van mijn manager*

Ik kan rekenen op waardering van mijn manager*

Mijn manager heeft altijd oor voor mijn problemen*

Mijn manager heeft altijd oor voor mijn problemen*

Ik kan mijn privézaken bespreken met mijn manager zonder dat dit een negatieve invloed op mijn carrière bij Raditeq heeft*

Ik kan mijn privézaken bespreken met mijn manager zonder dat dit een negatieve invloed op mijn carrière bij Raditeq heeft*

Mijn manager is geïnteresseerd in persoonlijke omstandigheden en zaken die privé spelen*

Mijn manager is geïnteresseerd in persoonlijke omstandigheden en zaken die privé spelen*

Mijn manager heeft een prettige stijl van leidinggeven*

Mijn manager heeft een prettige stijl van leidinggeven*

Als ik het ergens niet mee eens ben kan ik dit bespreken met mijn manager*

Als ik het ergens niet mee eens ben kan ik dit bespreken met mijn manager*

Mijn manager heeft een waardevolle rol binnen ons team*

Mijn manager heeft een waardevolle rol binnen ons team*

Ik krijg voldoende feedback over mijn werk*

Ik krijg voldoende feedback over mijn werk*

Er is voldoende ruimte om feedback te geven*

Er is voldoende ruimte om feedback te geven*

Mijn manager stuurt mij goed aan*

Mijn manager stuurt mij goed aan*

Mijn manager stuurt anderen goed aan*

Mijn manager stuurt anderen goed aan*

Mijn manager communiceert duidelijk*

Mijn manager communiceert duidelijk*

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Beloning en beoordeling

Mijn salaris is marktconform*

Mijn salaris is marktconform*

Ik ben tevreden over de overige arbeidsvoorwaarden*

Ik ben tevreden over de overige arbeidsvoorwaarden*

Ik vind dat de beloning eerlijk tot stand komt*

Ik vind dat de beloning eerlijk tot stand komt*

Ik vind dat mijn beoordeling (PE) eerlijk tot stand komt*

Ik vind dat mijn beoordeling (PE) eerlijk tot stand komt*

Ik ben tevreden met de winstdelingsregeling*

Ik ben tevreden met de winstdelingsregeling*

Ik ben zeker van mijn baan*

Ik ben zeker van mijn baan*

Ik heb voldoende zekerheid over de inhoud van mijn werk voor de komende jaren*

Ik heb voldoende zekerheid over de inhoud van mijn werk voor de komende jaren*

Ik vind dat er haalbare doelstellingen worden gesteld*

Ik vind dat er haalbare doelstellingen worden gesteld*

Ik kan goed over de doelstellingen praten met mijn leidinggevende*

Ik kan goed over de doelstellingen praten met mijn leidinggevende*

Ik vind de tussentijdse PE’s nuttig*

Ik vind de tussentijdse PE’s nuttig*

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Werktijden, werkdruk en vakantie

Ik ben tevreden met mijn werktijden*

Ik ben tevreden met mijn werktijden*

Ik kan mijn werk goed aan*

Ik kan mijn werk goed aan*

De organisatie is flexibel met het inplannen van vakantiedagen*

De organisatie is flexibel met het inplannen van vakantiedagen*

Ik kan mijn vakantie altijd gemakkelijk met mijn collega's inplannen*

Ik kan mijn vakantie altijd gemakkelijk met mijn collega's inplannen*

Ik werk het liefst (vink er één aan):*

Ik werk het liefst (vink er één aan):*

De ervaren stress die ik bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden ondervind, ligt op een gezond niveau*

De ervaren stress die ik bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden ondervind, ligt op een gezond niveau*

Ik hoef niet vaak over te werken om mijn werk af te krijgen*

Ik hoef niet vaak over te werken om mijn werk af te krijgen*

Ik heb invloed op de planning/indeling van mijn werkzaamheden*

Ik heb invloed op de planning/indeling van mijn werkzaamheden*

Er zijn uitschieters, maar mijn gemiddelde werkdag geef ik een: *

Er zijn uitschieters, maar mijn gemiddelde werkdag geef ik een: *

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Functie en inhoud

Ik ben blij met de inhoud van mijn functie*

Ik ben blij met de inhoud van mijn functie*

Ik doe mijn werk met plezier*

Ik doe mijn werk met plezier*

Ik heb het gevoel dat ik met mijn werk een belangrijke bijdrage lever*

Ik heb het gevoel dat ik met mijn werk een belangrijke bijdrage lever*

Ik ben trots op het werk wat ik doe*

Ik ben trots op het werk wat ik doe*

Het is duidelijk wat er van mij verwacht wordt*

Het is duidelijk wat er van mij verwacht wordt*

Er zijn voldoende mogelijkheden om mij verder te ontwikkelen*

Er zijn voldoende mogelijkheden om mij verder te ontwikkelen*

Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheid*

Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheid*

Mijn werk sluit goed aan bij mijn kennis en ervaring*

Mijn werk sluit goed aan bij mijn kennis en ervaring*

Ik kan mijn werk doen zonder dat ik word belemmerd door onnodige regels en bureaucratie*

Ik kan mijn werk doen zonder dat ik word belemmerd door onnodige regels en bureaucratie*

De organisatie stimuleert mij om mij verder te ontwikkelen*

De organisatie stimuleert mij om mij verder te ontwikkelen*

De organisatie stimuleert mij om met nieuwe ideeën te komen voor verbeteringen*

De organisatie stimuleert mij om met nieuwe ideeën te komen voor verbeteringen*

De organisatie stimuleert mij de nieuwe ideeën verder te implementeren*

De organisatie stimuleert mij de nieuwe ideeën verder te implementeren*

Ik ben tevreden over het bedrijfsonderdeel waarvoor ik werkzaam ben*

Ik ben tevreden over het bedrijfsonderdeel waarvoor ik werkzaam ben*

Mijn werk omvat een goede mix van makkelijkere en moeilijkere taken*

Mijn werk omvat een goede mix van makkelijkere en moeilijkere taken*

Ik ben tevreden met mijn functie binnen de organisatie*

Ik ben tevreden met mijn functie binnen de organisatie*

Er is voldoende afwisseling in het werk*

Er is voldoende afwisseling in het werk*

Het werk is afgestemd op mijn competenties en ontwikkelbehoeften*

Het werk is afgestemd op mijn competenties en ontwikkelbehoeften*

De eisen die aan verschillende kanten worden gesteld zijn goed te combineren*

De eisen die aan verschillende kanten worden gesteld zijn goed te combineren*

Ik kan binnen mijn taken mijn eigen beslissingen nemen om tot oplossingen te komen*

Ik kan binnen mijn taken mijn eigen beslissingen nemen om tot oplossingen te komen*

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Werkomgeving en veiligheid

Naar mijn mening neemt de organisatie de ARBO-regels serieus*

Naar mijn mening neemt de organisatie de ARBO-regels serieus*

Ik beschik over voldoende middelen om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren*

Ik beschik over voldoende middelen om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren*

Ik vind dat ik bij de organisatie in een veilige omgeving werk*

Ik vind dat ik bij de organisatie in een veilige omgeving werk*

Ik vind dat het management passend actie onderneemt op onveilige situaties*

Ik vind dat het management passend actie onderneemt op onveilige situaties*

Op kantoor wordt aandacht besteed aan het voorkomen van ongewenste omgangsvormen*

Op kantoor wordt aandacht besteed aan het voorkomen van ongewenste omgangsvormen*

Ik weet wie de vertrouwenspersonen zijn*

Ik weet wie de vertrouwenspersonen zijn*

Als er sprake is van ongewenst gedrag kan ik dit melden*

Als er sprake is van ongewenst gedrag kan ik dit melden*

Ik ben bekend met de procedure bij ongewenst gedrag*

Ik ben bekend met de procedure bij ongewenst gedrag*

Ik kan eenvoudig hulp inroepen of alarm slaan in geval van nood*

Ik kan eenvoudig hulp inroepen of alarm slaan in geval van nood*

Er wordt binnen onze organisatie niet gediscrimineerd (afkomst/geslacht/geloof/leeftijd etc.)*

Er wordt binnen onze organisatie niet gediscrimineerd (afkomst/geslacht/geloof/leeftijd etc.)*

Ik ben tevreden over het binnenklimaat*

Ik ben tevreden over het binnenklimaat*

Opmerkingen:

Opmerkingen: